Tessenderlo, 13 januari 2017

 

Beste muzikant, bestuurslid,
Beste lid van de KSMH,

 Sinds 18 november zijn er contacten tussen de besturen van de Koninklijke Harmonie St Lutgardis van Hulst en de Koninklijke St Martinusharmonie van het centrum over een samenwerking/ fusie. Na heel wat vergaderingen werd op 4 januari beslist om een voorstel van samenwerking/fusie, waarover binnen de beide besturen eensgezindheid bestaat, voor te leggen aan de muzikanten om ook hun mening daarover te kennen. Dit gebeurt simultaan op de nieuwjaarsrecepties van beide maatschappijen.

In een eerste fase wijzigt er tot en met de jaarconcerten van beide harmonies in april en mei niets aan de werking en de agenda van beide maatschappijen. Beide jaarconcerten zullen echter wel gebruikt worden om op een feestelijke manier afscheid te nemen van én hulde te brengen aan de huidige dirigenten. Er werd hierover met hen overlegd. 

 In een tweede fase, o.a. afhankelijk van het standpunt van de muzikanten, zullen we, indien consensus, beginnen met de uitvoering van de samenwerking/fusie. De  beide harmonies zullen vanaf dan gezamenlijk repeteren en een gezamenlijke agenda afwerken (zie bijlage). De eerste repetities zullen deels ook proefrepetities zijn waarbij nieuwe kandidaat dirigenten hun kunnen mogen demonstreren waarna op basis van de resultaten van de sollicitatiegesprekken en van de bevindingen van de muzikanten een nieuwe dirigent wordt aangesteld. Beide harmonies zullen tijdens die tweede fase op administratief vlak nog wel als aparte identiteiten blijven bestaan.

Als de samenwerking verder vlot verloopt – er zullen ook regelmatig evaluatiemomenten voorzien worden- kan medio 2018 in een derde fase overgegaan worden tot een echte fusie met de oprichting van één nieuwe Looise harmonie. Wat ook reeds vastligt, is dat deze nieuwe harmonie voor kwaliteitsvolle muziek zal gaan waaraan alle muzikanten kunnen participeren.

Indien u nog opmerkingen heeft voor of tegen dit project kan u deze mondeling of via mail kenbaar maken aan uw bestuur. Dit moet gebeuren voor 19 januari, datum waarop al dan niet verdere stappen van uitvoering zullen ondernomen worden.

Deze keuze voor samenwerking/fusie door beide besturen biedt opportuniteiten en is een keuze voor de muziek en, belangrijker nog in een tijd van dalende muzikantenaantallen, voor een stabiele en bloeiende toekomst.

Jos Renckens                                                                           Bart Gielen

Voorzitter                                                                                 Voorzitter

Koninklijke Sint Martinusharmonie                                             Koninklijke Harmonie Sint Lutgardis