Organisatie en  werking

De raad van bestuur

Het jeugdbestuur

Het uniform

Activiteiten

het reglement

Lidmaatschap VLAMO

Wij zijn er voor u

En tenslotte...

Terug naar Welkom

De Koninklijke Sint Martinusharmonie heeft een VZW-structuur:

Maatschappelijke zetel: Baal 111
Ondernemingsnummer: 424 625 814
VZW-nr. 4747-82) 

en beschikt daardoor, conform de statuten, over een Raad van Bestuur. Deze Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over de werking van de ganse vereniging en neemt ook het dagelijks bestuur waar. 

Tenminste éénmaal per jaar is er een algemene vergadering voor al de leden van de VZW

Onze muzikanten maken geen deel uit van de VZW zelf, zij zijn toegetreden leden.
De VZW organiseert jaarlijks een infovergadering voor de toegetreden leden (muzikanten) om de financiële situatie voor te stellen en om de begroting en de programmatie voor het volgende jaar te bespreken. 

Jeugdharmonie Klim-Op heeft haar eigen bestuur. Dat staat echter wel onder toezicht van het dagelijks bestuur dat minstens 1 afgevaardigde heeft in het jeugdbestuur

Onze vereniging is dus gestructureerd als volgt :

1.     De Koninklijke Sint Martinusharmonie onder leiding van de Raad van bestuur

2.     Jeugdharmonie Klim-Op met een eigen bestuur en als onderafdelingen :

        - de jeugdharmonie zelf

 - de pré-klimoppers

        - de minilotjes.

 Deze raad vergadert op de laatste woensdag van de maand, tenzij anders bepaalt.

Volgende personen zetelen in deze raad:

Jos Renckens      voorzitter / webmaster / contact Vlamo
Louis Alaerts  ondervoorzitter, redactie, pers + afgevaardigde Klim-Op 
Stef Scheveneels secretaris
Thea Helsen penningmeester
Maarten Boeckmans instrumentarium, muzikant
Guido Verbeeck reclame en sponsoring, muzikant
Els Helsen muzikant

 

Top

 Het jeugdbestuur staat in voor de goede werking van jeugdharmonie Klim-Op en vergadert de 3de zondag van de maand tenzij anders bepaalt.

 Dit bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van volgende groepen:

·         muzikanten van Klim-Op

·         oud-muzikanten van Klim-Op

·         ouders van Klim-Oppers

·         minstens 1 afgevaardigde van het dagelijks bestuur

Volgende personen maken deel uit van het jeugdbestuur: 

 • ?? op zoek naar een voorzitter
 • Stef Scheveneels (muzikant en opleiding Pre-Klimop en Klim-Op)
 • Senne Scheveneels (muzikant)
 • Lien Jans (muzikant) 
 • Renilde De Wit (ouder)
 • Pieter Vandijck (muzikant)
 • Louis Alaerts (afg. dagelijks bestuur)
 • Dirk Ghoos (ouders)
 • Ludo Kenens (ouders)

Top

Voor alle afdelingen van Jeugdharmonie Klim-Op is de gewenste kledij:

 • T-shirt van Klim-Op (te bevragen bij Karin Vervliet)

 • donkere broek of rok (bvb jeans)

 • donkere kousen & schoenen.

Als je ook bij de Sint Martinusharmonie speelt, gebeurt dit in de volgende outfit:

voor de heren:

 • wit hemd

 • zwarte broek

 • zwarte kousen & schoenen

 • das van de Sint Martinusharmonie, sinds 1/9/2013 heeft het bestuur beslist om geen gilet niet meer te dragen. (de das is te verkrijgen bij het bestuur)

voor de dames:

 • volledig in het zwart

Top

 

 Om de vorderingen van onze muzikanten te laten merken, worden er regelmatig concerten georganiseerd. 

Vermits muziek spelen ook geld kost (huur repetitielokalen, aankoop partituren & instrumenten, herstellingen instrumenten, vergoeding dirigenten, ….) worden er, gezien gemeentelijke en provinciale subsidiëring belange niet toereikend is, jaarlijks een aantal ‘inkomstenwervende” activiteiten georganiseerd. 

Om je een idee te geven van de voornaamste terugkerende activiteiten, volgende lijstjes :

 Sint-Martinusharmonie:

januari Nieuwjaarsconcert
april / mei Sint Martinusharmonie @ concert in CC ‘t Loo
juni: Lek & smek
juli: Optreden Classic
11 november Kerkelijke viering St Martinus en herdenking wapenstilstand
de zaterdag na 11 november: Ledenfeest
november:   Mosselfeest

Sint Martinusharmonie @ concert is de belangrijkste activiteit van onze harmonie. Jaarlijks komen er +/-300 mensen luisteren naar dit muzikale festijn. Alle geledingen van onze harmonie geven tijdens dit concert het beste van hun kunnen. Dit concert is de samenvoeging van het vroegere Krokus- en Sinksenconcert

Tijdens het jaar zijn er natuurlijk ook nog de optredens als gastmaatschappij bij bevriende muziekverenigingen en de eventuele wedstrijden.

Jeugdharmonie Klim-Op:

 krokusverlof:     Bowling / schaatsen
  maart- april:  
 • Solistenwedstrijden van Vlamo (Fedekam)
 • Muzikale driedaagse in jeugdvakantiehuis “Kampidoe” te Heppen
mei Sint Martinusharmonie @ concert
 einde juni wafelverkoop
juli / augustus   vakantieactiviteiten
Allerheiligenverlof halloweenconcert
de zaterdag na 11 november:  Ledenfeest
december:      Kerstfeest met een kerstconcertje als afsluiting

Uit deze activiteiten blijkt dat er naast het muziek spelen ook heel wat aandacht wordt besteed aan groepsvorming, gezelligheid, animatie & recreatie. Zie ook onze thema-avonden die regelmatig op een vrijdagavond georganiseerd worden in ons lokaal 

Klim-Op probeert ook 1 keer per jaar deel te nemen aan een wedstrijd voor jeugdorkesten. De dirigent bepaalt naargelang het niveau welke wedstrijd het meest geschikt is.

Pré-Klimoppers en Minilotjes: 

Ook voor onze jongste muzikantjes wordt gezorgd. 

Zij kunnen hun kunde tonen tijdens de manifestaties die er georganiseerd worden (lenteconcert, Jeugdconcertnamiddag, haloweenconcert, Kerstfeest,...). 

Uiteraard nemen zij ook deel aan en kunnen zij mee genieten van de vele toffe randactiviteiten vermeld in de agenda van de Klim-Op.

Solistenwedstijden

Aan de solistenwedstrijden hecht onze vereniging zeer veel belang. We stimuleren dan ook onze jonge muzikanten om hier aan deel te nemen. Het is immers een zeer interessante (leer)ervaring.

Individueel of in een klein groepje treedt men op voor een jury en wordt men beoordeeld.

Dergelijke beoordeling draagt niet alleen bij tot de verdere muzikale ontplooiing maar ook in het latere leven komen deze ervaringen van pas. Het maakt een muzikant immers mentaal veel zelfzekerder.

 Top

 Huishoudelijk Reglement 

 surf naar ADMIN - Leden of klik hier

Wij zijn aangesloten bij VLAMO met hetvolgende lidmaatschapsnummer:

 • LIM/0009/A : onze KSMH

 • LIM/0009/B :  Klim-Op

 Om het muziek spelen zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij enkele diensten voor onze muzikanten uitgebouwd. Zie ons huishoudelijk reglement voor meer bijzonderheden 

Zo kunnen de houtblazers (o.a. klarinettisten, saxofonisten) bij ons tegen een schappelijke prijs rietjes aankopen. Dankzij een gezamenlijke aankoop kunnen wij de kostprijs drukken. Meer informatie hierover kan je bekomen bij Maarten Boeckmans en François Smits die het beheer van het instrumentarium en aanverwante zaken voor hun rekening nemen. 

Ook herstellingen van instrumenten zijn soms noodzakelijk en dienen goed te gebeuren. Bovendien is dat ook niet altijd goedkoop. Via Maarten Boeckmans of François Smits laten wij herstellingen gebeuren bij onze vaste professionele hersteller en aan de beste prijzen. Er dient een herstelbon ingevuld te worden die samen met het instrument aan de hersteller wordt bezorgd.

Top

De VZW Sint Martinusharmonie wil één grote muzikale vriendenkring zijn waarin een gezonde sfeer heerst en waarin iedereen zich thuis voelt. 
Om dat waar te maken vallen we terug op de steun van heel wat mensen, actief binnen en buiten onze vereniging

Er zijn de beide besturen die hun uiterste best doen om er samen met de muzikanten, ouders, familieleden en vrienden een goeddraaiende en aangename vereniging op na te houden. 

Er zijn onze muzikanten die op iedere repetitie en op ieder concert weer het beste van hun muzikale kunnen geven.

Wij zijn blij dat we over een trouwe groep ereleden beschikken die niet alleen door hun financiële steun maar ook door hun aanwezigheid op zoveel activiteiten hun betrokkenheid manifesteren. 

Ook mogen wij rekenen op heel wat financiële steun vanuit het bedrijfsleven. Buiten de sponsors die men terugvindt in de jaarlijkse reclamebrochure die ter gelegenheid van ons krokusconcert huis aan huis bedeeld wordt, zijn er verschillende bedrijven/handelaars die ons door het jaar helpen om onze vereniging financieel leefbaar te houden.

En ook het Gemeentebestuur van Tessenderlo is een gewaardeerde partner voor haar steun en de betrokkenheid bij de goede werking van onze harmonie.

Top

Welkom